Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi

alt
Bu çalışma kapsamında ele alınacak bazı başlıklar:
 • Karşımızdakiyle Nasıl İlişki Kuruyoruz? “Geçmiş”ten Getirdiklerimizin Fark Ettiğimiz ve Fark Etmediğimiz Yansımaları – Kişisel Tarihimiz
 • Aile ya da Sistemin İş Yaşamındaki Yeri Nedir?
 • İlişki Kurma Biçimi Açısından Sistem Yaklaşımı Ne Anlam İfade Etmektedir?
 • Karşımızdakine “Empati” ile Yaklaşmanın Bir Katkısı Var mıdır? Ya da Karşımızdakini Onaylamak Ona Empati Göstermek midir?
 • Savunma, Suçlama ya da Yargılama? Hangisi? Nasıl Bir Yaklaşım? Bütün Bunların ve Kendini İfade Etmenin Faydaları Nelerdir?
 • İyi Bir İlişkiyi Nasıl Oluşturabilirim?
 • İletişim Tarzı ve Beden Dilinin İlişkiye Yansımaları
 • İletişim Sisteminin Temel Unsurları
 • İletişimi Bozan Faktörler ve Aşma Yolları
 • Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Önemi, Hatta Hayatiyeti
 • Etkili Dinleme - Anlatma Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Soru Sormak mı, Yoksa Sürekli Anlatmak mı?
 • “Ben Değeri Tiryakiliği” Kavramından Ne Anlamalıyım?
 • A-B-C-D-E Modeline Göre Yaklaşımlarımız
PAYLAŞ:

7/24

İLETİŞİM FORMU

Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Bana Yazın...